47554058

AE/PR模板-12组浪漫小清新爱情婚礼文字标题动画 Wedding Titles

适用软件:AE CC 或更高版本、PR CC 2021或更高版本

分辨率:1920*1080

使用插件:无需外置插件

模板格式:.aep   .mogrt

模板音乐:无音乐(更多AE模板精选参考音乐合集下载

文件大小:54M

使用辅助:PDF

【模板下载】

城通网盘 访问密码:6688            百度网盘 提取码:ouh6          阿里云盘

发表回复

后才能评论